سرعت بالا فولاد رول کیج جوش دستگاه بهبود کیفیت تولید و بهره وری

با استفاده از تجهیزات، پردازش است تضمین کیفیت پایدار بیشتر قابل اعتماد، به علت استفاده از مکانیزه کار اصلی تقویت شده است و سیم پیچ از فاصله لباس، تقویت فولاد قفس متحدالمرکز درجه، کیفیت محصولات کاملا رسیده مشخصات مورد نیاز؛ دوم سرعت پردازش قابل توجهی ارتقا مکانیکی کار کمتر، راندمان بالا، شرایط مشابه شیا قفس فلزی ساخت سرعت است فرایند سنتی تولید بار 3 بار به کارگیری است. سه جوش است کیفیت ذکر سند ارتقا اصلی تقویت شده و سیم پیچ تقویت شده استفاده می شود دی اکسید کربن گاز حفاظت اتصال جوش، قدرت خوب و سرعت سریع و جوشکاری سرباره کمتر. از آنجا که از کتابچه راهنمای موجب صرفه جویی در مواد 1% Stirrups دامان کاهش هزینه های مواد لازم نیست چهار مواد مصرف بیشتر ذخیره است.