ماشین تراشکاری ماشین آلات خط CNC

این کارگاه امروز امروزه ماشین خطوط حفاری CNC Turret Punching Machine را ارائه می دهد. مشتریان Sri lankan دستگاه های CNC پانچینگ ماشین خمش و برش Machie

C7985077D9EA26DF1F1C1CF6D95D1A79

D92DA4F9AB67297F309EC478E288F410

CDEEA485910EE9D2270DF59572776615