همه گروه ها از نوع انفجاری دستگاه انفجار ماشین کار می کند

اضافه کردن مقدار مشخص شده از آثار مکشوفه در خانه، شروع دستگاه پرتاب تشکیل قرص پرتو پرتاب پرتابه در سرعت های بالا، مقابل قطعه کار به طور مساوی بر روی سطح تا رسیدن به هدف از تمیز کردن، تقویت. پرتاب پرتابه و شن و ماسه به افراشتن بالا بردن را جدا جدا. گرد و غبار از فیلتر مکش فن فیلتر هوای پاک به فضای دستمال کیسه گرد و غبار توسط ارتعاشات به گرد و غبار در پایین کادر جمع آوری گرد و غبار، کاربر می تواند به صورت دوره ای روشن ماسه زباله را از کردن از لوله فاضلاب، کاربر می تواند به استفاده مجدد. شن و ماسه مخلوط ساخته شده از لوله برگشت به اتاق جدا و سپس پشت به دروازه تمیز به پرتاب پرتابه از قرص های الکترومغناطیسی پرتاب قطعه کار.