چگونه برای انتخاب شات فولاد به درستی در استفاده از شات ماشین انفجار

در طول پردازش دستگاه انفجار شات، هر شات فولادی فرایندی است که هر از چندی کمتر می پوشد، بنابراین اندازه ذرات هر شات فولادی هر از چندی تغییر می کند. از آنجا که نقطه داغ با اندازه دانه شات فولاد تغییر می کند، به منظور اطمینان از اینکه نسبت اندازه دانه حرارتی به قوچ به تدریج به منحنی معمولی تمایل دارد. اگر مواد بیش از حد در یک زمان اضافه شود، ظاهر ریخته گری بلافاصله خوب خواهد شد؛ اگر ریخته گری برای مدت طولانی اضافه نشده باشد، اگرچه کیفیت ظاهر ریخته گری بهبود یافته است، کارایی انحلال تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

(1) اضافه کردن مواد به طور منظم ، و هر علاوه بر 10 ٪ از مقدار کل عکس فولاد تجاوز نمی کند. در طول فرایند مصرف، توزیع اندازه ذرات عکس های فولادی اغلب مورد بررسی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که درجه بندی اندازه ذرات عکس های فولادی بدون تغییر باقی می ماند، بنابراین برای اطمینان از کارایی انحلال و کیفیت ظاهری ریخته گری ها. نوسانات.

(2) در طول پردازش دستگاه انفجار شات ، به دقت تنظیم و اغلب در نقاط داغ از سر انفجار منعکس ، اطمینان از وظایف عادی از جدا کننده شن و ماسه انفجار ، اطمینان از تخلیه شن و ماسه کافی ، و محدود کردن قدرت شات موتور انفجار برای اطمینان از بهره وری و عنصر کلیدی از هدر رفتن سرمایه.

(3) زمان انحلال عمدتا برای حذف ماسه چسبنده و مقیاس اکسید و افشای بدنه فلزی است. گسترش زمان انحلال قطعا می تواند جریمه ظاهری ریخته گری را تغییر دهد. اما کارایی را افزایش می دهد و هزینه را اضافه می کند.

اساس انحلال حذف ماسه چسبنده و مقیاس اکسید روی سطح ریخته گری برای بازگرداندن سطح ریخته گری است، به جای تغییر ریز بودن سطح ریخته گری با مدت زمان طولانی انحلال. نوع تلاش برای استفاده از انفجار شات برای به دست آوردن مقدار جریمه پایین تر روش مناسب نیست. نه تنها کارایی را افزایش می دهد، بلکه هزینه را نیز افزایش می دهد. کیفیت فرایندهای بعدی باید بهبود یابد، مانند افزایش اندازه ذرات شن برای مدل سازی و هسته سازی، استفاده از پوشش های با کیفیت بالا، و بهبود کیفیت ماسه قالب گیری.


q69 (3)