در سال 2018 مشتریان شیلی سفارش یک غرفه سند بلاست

در سال 2018، مشتریان شیلی دستور ساخت یک ساندویچینگ را دادند

25 مه 2018 یک روز خاص بود. یک هفته برای مشتریان شیلی تماس گرفتند و به ساندویچینگ شرکت ما دستور دادند، هفته ای یک بار تلاش کردند و در نهایت برگشت. خدمات و فن آوری ما توسط مشتریان ما بسیار مورد ستایش قرار گرفته است. تمام فرایند تولید فیلمبرداری است، مشتری می تواند به طور مستقیم در تولید دستگاه شن و ماسه درک را درک کند، ساندویچینگ غرفه بسته به استانداردهای بین المللی بسته بندی شده است. مشتری با دستگاه مافوق انفجار ما بسیار راضی است و ما اطمینان داریم که محصولات ما را بزرگتر کنیم و بزرگتر. خریداران را از سراسر جهان به بازدید و همکاری دعوت کنید.