نصب و راه اندازی ماشین انفجار غلتکی برای مشتریان مصری

ماشین شستشوی انفجاری غلتک Q69

3A4A1CA9D73A9BD495D141A62BA751EC.jpg

بعد از چند ماه نصب و راه اندازی، ما دستگاه شستشوی غلتک Q69 ما نصب شده است و آزمایش را انجام دادیم و مشتری مصر بسیار راضی است.