نصب و راه اندازی ماشین آلات انفجاری

شات انفجار کوره با استفاده از دستگاه شات، پروانه، peening پوشیدن حلقه, دیلم, ارتقاء, جدایی, تغذیه, مواد, تمیز کردن ترکیب ماشین آلات برای تمیز کردن تجهیزات.