پانچ زندگی تعیین کننده که عوامل

1 کار می کرد، دستکاری کیان: نفوذ مجموعه مرگ خالص هستند مقررات تمام شده است عفت تمام قطعات تجهیزات کیان پانچ عالی دست زدن به اطراف مجموعه گرا و مرگ خاک بازرسی شیر روغنکاری قالب خوب; بررسی مجموعه راهنمای اسیاب سنگ، قالب کشویی خدمات فرد محدب نقاط حذف شده با مته سوراخ کردن، به عنوان تقلب باید خوب سنگ به آرامی حذف; رئیس بسیج عجولانه ایستگاه نصب تاکتیکی، در راهنمای مجموعه در کشویی، حداکثر بیت قفل بلند کردن پیچ و مهره مورد نیاز ان چربی محصور با جداسازی قطعات ابزار قفل هستند.
2 در سینی دوار و پانچ مرگ پايان راه در برابر د تازه concentricity عزیز دقت ميز گردان.
3، به دنبال مرگ نصب قالب مونتاژ دنباله مرگ بیمه و پانچ برای سخت تر در حال اجرا حالت شی اشتباه، ضد سایش لود توپ هدف غیر معمول نظافت.