مراحل راه اندازی و خاموش کردن ماشین انفجار شات

مراحل شروع کار:

ابتدا بررسی کنید که منبع تغذیه دستگاه شات بلاست متصل است یا خیر و سپس کلید میزبان را روشن کنید تا دستگاه کار کند. تجهیزات اطمینان برای حذف گرد و غبار شلیک کننده را روشن کنید تا اطمینان حاصل کنید که در طول کار هیچ آلودگی گرد و غبار ایجاد نمی شود. سپس سیستم گردش تیر فولادی را روشن کرده و انفجار را روی صفحه عملیاتی روشن کنید. در این زمان می توان دروازه انفجار شات را باز کرد تا انفجار شات قطعه کار آغاز شود.

مراحل پایان کار:

ابتدا دروازه انفجار شات را ببندید ، گلوله شات را خاموش کنید ، سیستم گردش تیر گلوله ای را خاموش کنید ، سپس تجهیزات حذف گرد و غبار گلوله زنی را خاموش کنید ، منبع تغذیه اصلی را خاموش کرده و قطعه کار را در دستگاه انفجار گلوله خارج کنید.


q69 (5)