موفقیت همکاری با مشتری اردن

موفقیت همکاری با مشتریان اردن


در ماه ژوئن سال 2016، آقای اردر، آقای اردر، از شرکت ما دیدن کرد تا در مورد مسائل مربوط به همکاری برای اتاق شستشوی و

اتاق نقاشی مدیر کل شرکت آقای چن همراه با مشتریان ما برای بازرسی خط تولید ما، ماشین

وضعیت کار و دفتر.


پس از بازرسی، آقای چن در مورد پارامترهای فنی و برخی موارد دیگر با مشتریان خود صحبت کرد

همکاری. آقای عمر کاملا با ماشین و خدمات ما مواجه است، او قرارداد سفارش را با شرکت ما امضا کرد و برای شام ماند

با یکدیگر. ما معتقدیم که با کمک او، محصولات ما پیشرفت بزرگی در بازار اردن خواهد داشت.