مهندس تجهیزات را توصیه می کند

CNC مشت زدن برای پرتو

نام

پارامترهای فنی

AMD-357

فشار نامی

1200KN

حداکثر ضخامت برای مهر زنی

12 میلیمتر

طول برای ورق پردازش

4000-12000 میلیمتر

عرض برای ورق پردازش


320-550 میلیمتر

سرعت پانچ

80HPM

سرعت سفر جدول ماشین

Xaxis 40m / min Y محور 20m / min

دقت ماشینکاری

± 0.20 میلیمتر

قدرت

380V 50Hz

وزن ناخالص

560000 کیلوگرم