مشتری ویتنامی نوع هوک نوع شات انفجار ماشین تحویل

دستگاه شبیه سازی شات نوع هوک

امروز صبح، ماشین انفجار بمب گذاری شده با قلاب سفارشی ویتنامی با توجه به زمان مشخص شده در قرارداد تحویل داده شد. بسته بندی بسته بندی شده در یک فیلم کشش مطابق با الزامات مشتری است که می تواند از برخورد و اکستروژن در حین حمل و نقل جلوگیری کند. انفجار بمب های سفارشی قلاب را می توان برای تمیز کردن قطعات فلزی فولادی کوچک، چنگال خودرو و غیره استفاده کرد. .

IMG_20190616_092107

IMG_20190616_094549

IMG_20190616_100316


IMG_20190616_101431